TEMPORARY PRODUCTION WORKER (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิตชั่วคราว)

TEMPORARY PRODUCTION WORKER (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิตชั่วคราว) หน้าที่ในการทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการผลิตตามมาตรฐานขั้นตอนขบวนการและเทคนิคของการผลิต ควบคุมเครื่องผลิตงานตามแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานและปฏิบัติตามแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย ดำเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจุดบกพร่องที่พบเจอให้กับหัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขทันที ดูแลสายการผลิตและพื้นที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง สามารถยืนทำงาน และทำงานเป็นกะได้ สัญญาจ้างงาน…

Continue ReadingTEMPORARY PRODUCTION WORKER (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิตชั่วคราว)