Previous
Next

HOYA Careers

“ Works with us ”

 

Highlight Jobs

Life @Hoya Optics

44

BENEFITS

ชุดพนักงาน

รถ Shuttle Bus รับส่ง

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเดินทาง

ค่าอาหาร

เบี้ยขยัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การพัฒนา และฝึกอบรม

ของขวัญวันเกิด

ของขวัญแต่งงาน

ของขวัญรับขวัญบุตร

งานเลี้ยงประจำปี

โบนัสประจำปี