หลักสูตรอบรม “Process Mapping”

หลักสูตรอบรม “Process Mapping”

การเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้กระบวนการผลิต/กระบวนการทางธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย

โดยหลักสูตรจัดขึ้นในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00–17.00 น.

ณ ห้องอบรม 1 อาคารมิตไมตรี โรงงาน PO

วิทยากร : คุณวิบูลย์ ฉัตรจิตกรกุล