You are currently viewing Happy Birthday HOYA Family (June)

Happy Birthday HOYA Family (June)

Happy Birthday HOYA Family Activities

กิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

ในวันเกิดปีนี้ของสมาชิกครอบครัว HOYA ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไป ♥