You are currently viewing กิจกรรม ส่งน้องกลับบ้าน“สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย ทั้งไปและกลับ”

กิจกรรม ส่งน้องกลับบ้าน“สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย ทั้งไปและกลับ”

กิจกรรม ส่งน้องกลับบ้าน “สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย ทั้งไปและกลับ”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันที่หลาย ๆ คนใช้ช่วงเวลานี้กลับบ้านไปหาครอบครัวและหยุดพักผ่อนจากการทำงาน ด้วยความปราถนาดีและห่วงใยเพื่อนพี่น้องชาว HOYA ทุกคน
ทางแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย ทั้งไปและกลับ”
เพื่อรณรงค์พี่น้องชาว HOYA เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย และเมาไม่ขับ ตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้