HOPT SPORTS DAY ประจำปี 2024

HOPT SPORTS DAY ประจำปี 2024

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม HOPT SPORTS DAY ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่มีทั้งความสนุกสนานของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 สี ความสวยงามของขบวน ทีมเชียร์หลีดเดอร์ และกองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจ

ขอขอบคุณทุกแรงกาย แรงใจ ความสามัคคี และความมุ่งมั่นของทุกสี และไม่ว่าจะอยู่สีไหน พวกเราทุกคนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวโฮยาเดียวกัน