You are currently viewing Happy Birthday HOYA Family (March)

Happy Birthday HOYA Family (March)

Happy Birthday HOYA Family Activities

กิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ในวันเกิดปีนี้ของสมาชิกครอบครัว HOYA ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไป