หลักสูตรอบรม HOPT Leader Program Module 3 “HR For Non HR”

HOPT FUTURE LEADER

Module 3 “HR For Non HR”

 

โดยหลักสูตรจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารมิตรไมตรี 

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี