ประมวลภาพบรรยากาศปลูกป่า สร้างฝาย ถวายเทียน โครงการ 15

ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนานและความเขียวขจีของธรรมชาติจากกิจกรรม”ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายเทียน โครงการ 15″
นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตและส่งออกเลนส์คุณภาพสูง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดพระธาตดอยเวียง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน อีกทั้งยังร่วมด้วยช่วยกันกับกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่เครือข่าย ทสม. ในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านธิ อย่างแข็งขัน

 เป็นอีกวันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังสร้างประโยชน์กับธรรมชาติและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยเหลือให้กิจกรรมนี้สำเร็จได้ด้วยดีค่ะ