You are currently viewing ประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ และผลรางวัลกิจกรรม QCC ระดับบริษัท ในปี 2023

ประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ และผลรางวัลกิจกรรม QCC ระดับบริษัท ในปี 2023

 ประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ และผลรางวัลกิจกรรม QCC ระดับบริษัท ในปี 2023

ซึ่งแข่งขันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ประเภทปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมฟันเฟือง จากโรงงาน SLR        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมBR TEAM จากโรงงาน RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมDH AUTO จากโรงงาน SLR 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล Innovation ดีเด่น ได้แก่ ทีมฟันเฟือง จากโรงงาน SLR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทลดค่าใช้จ่าย (Cost Saving) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  ได้แก่ ทีมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ จากโรงงาน GMO

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหนึ่งเม็ดทราย จากโรงงาน RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมTLS Team จากโรงงาน GMO            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล Innovation ดีเด่น ได้แก่ ทีมAdapt, TLS Team, คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ