ประกาศผล Thailand Quality Prize 2024 รอบคัดเลือก ผ่านเข้าสู่รอบตรวจผลงาน QCC ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง

จากที่บริษัทโฮยา ออปติคส์ ได้ส่งกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ QCC เข้าร่วมการประกวด Thailand Quality Prize 2024 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบคัดเลือก ซึ่งทีม HOPT QCC  ได้ผ่านรอบคัดเลือกทั้ง 4 ทีม

ลำดับต่อไป จะเป็นรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน  – 15 ธันวาคม 2566