You are currently viewing บทสัมภาษณ์จากน้องนักศึกษาฝึกงาน

บทสัมภาษณ์จากน้องนักศึกษาฝึกงาน

บทสัมภาษณ์จากน้องนักศึกษาฝึกงาน

แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ ที่ HOYA OPTICS จาก “น้องดิน” และ “น้องยีนส์”

ที่ได้มาฝึกงานในตำแหน่ง Production Engineer โดยจะขอแชร์ความรู้สึกของน้องๆ ที่มีต่อบริษัท HOYA OPTICS ดังนี้ค่ะ

 

น้องดิน

เริ่มต้นกันที่น้องดิน สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานที่นี่ น้องดินเล่าว่า ได้มีโอกาสนำความรู้จากที่ได้เรียนมาต่อยอดกับงานจริง ๆ โดยได้คิดและลงมือทำจริง ทำให้ได้เข้าใจสิ่ง ๆ นั้นมากยิ่งขึ้น มากกว่านั้นยังได้ความรู้และได้รู้จักสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งเครื่องมือ ระบบ รวมไปถึงเครื่องจักรต่าง ๆ

ส่วนบรรยากาศการทำงานที่นี่ เป็นบรรยากาศที่สนุกและได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ประทับใจพี่ ๆ ที่ใจดีมาก เป็นกันเอง มีอะไรก็คอยสอน พร้อมให้คำแนะนำตลอด ทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในการทำงานมากขึ้นครับ

 

 

น้องยีนส์

มาต่อกันที่น้องยีนส์ที่ฝึกงานในตำแหน่งเดียวกัน                                                                                                                            น้องยีนส์เล่าว่าได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานผ่านการทำงานจริงในหน้างานจริง ทั้งกระบวนการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นภาพและเข้าใจถึงระบบการทำงานของ Production มากขึ้น

และที่สำคัญ ทุก ๆ คนเป็นกันเองและน่ารักมาก คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่าง ๆ ตลอดการฝึกงาน แม้จะมีหลายเรื่องที่ยังไม่เคยรู้  หรือยังไม่เข้าใจ พี่ๆ ก็ช่วยสอนอยูตลอด โดยน้องยีนส์ฝากขอบคุณพี่ๆทุกคนสำหรับความดูแลเป็นอย่างดีที่นี้ค่ะ