กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #8

ปีใหม่ที่มาพร้อมความตั้งใจใหม่ มาร่วมแชร์เรื่องเล่าดีๆ

ผ่านกิจกรรม ชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #8  ในหัวข้อ “New Year New You”

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567