กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #5

ชื่อเสียงของบุคคลนั้นอาจไม่สำคัญเท่าแรงกระเพื่อมที่ส่งต่อถึงใจ จากเรื่องราว คำพูด การกระทำ ของใครที่เป็นบุคคลสร้างแรงบันดาลใจ เราแต่ละคนผ่านประสบการณ์มาต่างกัน อาจมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนหรือต่างกัน บุคคลที่ทำให้คุณมีทั้งแรงบันดาลใจ หรือ ใจบันดาลแรง คือใคร?

มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับกิจกรรม ชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #5

ในหัวข้อ “บุคคลสร้าง แรงบันดาลใจ”