กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #3

เริ่มต้นเดือนใหม่ ด้วยกิจกรรมเพิ่มพลังบวก กับกิจกรรม ชวนคุย ชวนคิด ต่อยอดความคิด with MD #3

พร้อมจิบกาแฟยามบ่ายในบรรยากาศอบอุ่นแบบชวนเพื่อนมาบ้าน และพูดคุยกับพี่วิบูลย์อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง

ในหัวข้อ ปลุกไฟ ในการทำงานอย่างไรให้ไม่มอดดับ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566